English translation
Fornet d.o.o.

Konsalting usluge

Fornet pruža konsalting usluge i podršku lokalnim, državnim i međunarodnim organizacijama i institucijama koje aktivno učestvuju u oblasti šumarstva i upravljanja prirodnim resursima.

Iskustvom u radu i shvatanjem značaja izgradnje saradnje sa vladama i institucijama, uvek se zalaže za promociju međuregionalne saradnje i prekogranične inicijative.


Projekti:
  • "Edukacija i podrška privatnim šumovlasnicima – asocijacijama privatnih vlasnika šuma", naručilac projekta - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume | Edukacija
  • "Implementacija GIS-a u Sektoru za razvoj sela i poljoprivrede", naručilac projekta: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za razvoj sela i poljoprivrede
  • "Procena obima ilegalnih seča u Crnoj Gori", naručilac projekta: INDUFOR, Finska
  • "Preduzeća u šumarstvu i drvnoj industriji i nihova uloga i potencijali doprinosu ekonomskog razvoja opštine Majdanpek naručilac projekta: GTZ – nemačka organizacija za tehničku saradnju
  • "Promocija ruralnog turizma Vukovog kraja", naručilac projekta: Udruženje domaćina – Vuk Karadžić