English translation
Fornet d.o.o.

Vesti


„Identifikacija Natura 2000 šumskih područja u Vojvodini (pilot projekat)“ 23. februar 2010.

Na osnovu raspisanog konkursa za zaštitu i unapređenje šuma za 2009. Godinu FORNET doo je u aprilu 2009. godine dao predlog projekta Upravi za šume MPŠV sa naslovom „Identifikacija Natura 2000 šumskih područja u Vojvodini (pilot projekat)“. U junu 2009. je potpisan ugovor i započelo se na, projektnim predlogom, utvrđenim aktivnostima. Rukovodilac projekta je bio profesor Šumarskog Fakulteta u Beogradu Dr Milan Medarević. Rezultati projekta se mogu pogledati u okviru publikacije rezultata projekta i pratećih priloga (dokumenta), a osnovne informacije o ekološkoj mreži NATURA 2000 se mogu pogledati u brošuri koja je takođe jedan od rezultata projekta (dokumenta).

Tehnički problemi 23. februar 2010.

Žao nam je što iz tehničkih razloga proteklih meseci nismo bili u mogućnosti da vas obaveštavamo o aktuelnim projektima na kojima je FORNET bio angažovan.

Preduzeća u šumarstvu i drvnoj industriji i njihova uloga i potencijali doprinosu ekonomskog razvoja opštine Majdanpek“ 23. februar 2010.

Krajem maja 2009. godine FORNET je uspešno završio još jedan projekat – „Preduzeća u šumarstvu i drvnoj industriji i njihova uloga i potencijali doprinosu ekonomskog razvoja opštine Majdanpek“ Završetak rada na projektu je obeležen i finalnom prezentacijom rezultata u sedištu Opštine Majdanpek. Rezultate projketa možete pogledati u brošuri (dokumenta), a detaljnije razrađenu tematiku u okviru publikacije (dokumenta).

Inventura u Crnoj Gori 2009/2010 23. februar 2010.

Kao i prethodne i tokom 2009. godine FORNET je radio na inventuri šuma u Crnoj Gori. Inžinjeri Fornet-a su izvršili opis i premer na preko 8.000 ha, u okviru sledećih gazdinskih jedinica – Štitarica, Jezerska gora i Opasanica - Travska gora. Ove godine je otpočeo i pilot projekat Nacionalne Inventure Šuma u Crnoj Gori u kojoj su učestvovali inžinjeri FORNETa.

Redizajn sajta 23. jun 2009.

Nova poboljšana verzija sa više sadržaja.

Fornet online 5. maj 2006.

Prvi put na internetu.