English translation
Fornet d.o.o.

Referentna lista

Naša referentna lista obuhvata poslove sa sledećim institucijama u Srbiji i inostranstvu:

 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije - Uprava za šume
 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije - Sektor za razvoj sela
 • Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Crne Gore - Uprava za šume
 • JP "Vojvodinašume", ŠG Sombor
 • JP "Vojvodinašume", ŠG Pančevo
 • JP Nacionalni Park "Đerdap"
 • JP "Elektroprivreda Srbije", REIK "Kolubara"
 • Vodoprivredno preduzeće "Sava Šabac"
 • Opština Sombor - opštinska uprava
 • Lovačko udruženje "Bošnjace"
 • INDUFOR (Finska)
 • GTZ - Nemačka organizacija za tehničku saradnju
 • Opštinska Majdanpek – opštinska uprava
 • Udruženje domaćina "Vuk Karadžić"
 • Srpska pravoslavna crkva, Eparhija Braničevska