Usluge gazdovanja

Nakon donošenja Zakona o restituciji počeo je proces povraćaja imovine, između ostalog i manastirskih šuma Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi. 1. marta 2009. godine Fornet je potpisao ugovor sa braničevskom Eparhijom za gazdovanje...

Saznaj više

Usluge planiranja

Planiranje gazdovanja šumama predstavlja skup odgovarajućih poslova i zadataka, koji se izvršavaju uz primenu posebne metodologije za prikupljanje i obradu podataka, radi izrade planova gazdovanja šumama.

Saznaj više

Edukacija

Cilj projekta je edukacija privatnih vlasnika šuma o mogućnostima i prednostima organizovanja kroz razne vrste udruženja ili organizacija privatnih šumovlasnika.Saznaj više

Fornet d.o.o. konsalting i usluge u šumarstvu

Fornet je konsalting kompanija osnovana 2005. godine, registrovana u Agenciji za privredne registre pod PIB-om 104145115 i Matičnim brojem 20098457. Čini je mreža eksperata koji imaju značajno iskustvo u radu u oblasti šumarstva, ruralnog razvoja i održivog gazdovanja prirodnim resursima. Fornet pruža usluge i podršku lokalnim, državnim i međunarodnim organizacijama i institucijama koje aktivno učestvuju u oblasti šumarstva i upravljanja prirodnim resursima. Iskustvom u radu i shvatanjem značaja izgradnje saradnje sa vladama i institucijama, uvek se zalažemo za promociju međuregionalne saradnje i prekogranične inicijative.