Planiranje gazdovanja šumama

Planiranje gazdovanja šumama predstavlja skup odgovarajućih poslova i zadataka, koji se izvršavaju uz primenu posebne metodologije za prikupljanje i obradu podataka, radi izrade planova gazdovanja šumama.

Početak aktivnog angažovanja Fornet-a u oblasti planiranja gazdovanja šumama beleži se početkom 2006. godine kada je izrađena prva Posebna osnova gazdovanja šumama za GJ "REIK Kolubara", čiji je naručilac radova bilo JP "Elektroprivreda Srbije".


Projekti:
 • Osnova gazdovanja šumama za GJ"Manasija II – Vinatovača - Zlotska reka" , naručilac Srpska pravoslavna crkva.(projekat u toku)
 • Osnova gazdovanja šumama za GJ"VP 9809 BG II" , naručilac Vojska Republike Srbije.
 • Osnova gazdovanja šumama za GJ"Manasija I – Troglan – Miljkovo – Tomić" , naručilac Srpska pravoslavna crkva.
 • Osnova gazdovanja šumama za GJ"Šume Eparhije vranjske" , naručilac Srpska pravoslavna crkva.
 • Osnova gazdovanja šumama za GJ"Vitovnica – Nimnik" , naručilac Srpska pravoslavna crkva.
 • Osnova gazdovanja šumama za GJ"Jošanica" , naručilac Srpska pravoslavna crkva.
 • Osnova gazdovanja šumama za GJ"Srednja Bačka" , Bečej, naručilac JVP Vode Vojvodine.
 • Osnova gazdovanja šumama za GJ"OKM Novi Bečej – Zrenjanin" , naručilac JVP Vode Vojvodine.
 • Osnova gazdovanja šumama za GJ"OKM Novi Sad", naručilac JVP Vode Vojvodine.
 • Osnova gazdovanja šumama za GJ"Dobanovački zabran" , naručilac Vojska Republike Srbije.
 • Osnova gazdovanja šumama za GJ"Crni vrh" , naručilac JP Nacionalni park "Đerdap".
 • Osnova gazdovanja šumama za GJ"Leva reka" , naručilac JP Nacionalni park "Đerdap".
 • Osnova gazdovanja šumama za GJ"Šarengradska Ada" , naručilac VU Morović.
 • Izmene I dopune Posebne osnove gazdovanja šumama za GJ "Mustonga – Bukinski rit" , naručilac VU Morović.
 • Osnova gazdovanja šumama za GJ"VP 9809 BG" , naručilac Vojska Republike Srbije.
 • Posebna osnova gazdovanja šumama za GJ "Opasanica – Travska gora" - naručilac radova - Uprava za šume - Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Crne Gore (projekat u toku).
 • Posebna osnova gazdovanja šumama za GJ "Jezerska gora – Štitarica" - naručilac radova - Uprava za šume - Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Crne Gore (projekat u toku).
 • Posebna osnova gazdovanja šumama za GJ "Trokus – Ribljak", naručilac radova - Uprava za šume - Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Crne Gore.
 • Posebna osnova gazdovanja šumama za GJ "Somborske šume", naručilac radova Opštinska uprava Sombor.
 • Posebna osnova gazdovanja šumama za GJ "Posavlje", naručilac - Vodoprivredno preduzeće "Sava" AD Šabac.
 • Izrada izvođačkog plana za GJ "REIK Kolubara", naručilac radova – JP "Elektroprivreda Srbije" – Površinski kopovi Baroševac.
 • Posebna osnova gazdovanja šumama za GJ "REIK Kolubara", naručilac radova – JP "Elektroprivreda Srbije" – Površinski kopovi Baroševac.

Fornet d.o.o. konsalting i usluge u šumarstvu

Fornet je konsalting kompanija osnovana 2005. godine, registrovana u Agenciji za privredne registre pod PIB-om 104145115 i Matičnim brojem 20098457. Čini je mreža eksperata koji imaju značajno iskustvo u radu u oblasti šumarstva, ruralnog razvoja i održivog gazdovanja prirodnim resursima. Fornet pruža usluge i podršku lokalnim, državnim i međunarodnim organizacijama i institucijama koje aktivno učestvuju u oblasti šumarstva i upravljanja prirodnim resursima. Iskustvom u radu i shvatanjem značaja izgradnje saradnje sa vladama i institucijama, uvek se zalažemo za promociju međuregionalne saradnje i prekogranične inicijative.