Prerada drveta

Pogon prerade drveta se nalazi u proizvodnoj jedinici Ćićevac (Adresa: Grobljanska 1. Ćićevac) objekat je u zakupu (vlasnik je preduzeće Simpo drvo doo) na ukupnoj površini od oko 22.000 m2

Kapacitet pilane: 15.000 m3 rezanih trupaca

Kapacitet sušenja: 800 m3 rezane građe u turnusu

Kapacitet parenja: 15.000 m3 građe godišnje

Kapacitet cepanog drveta: 2.000 m3 ogreva godišnje.

Kapacitet proizvodnje peleta: 600 t

„Fornet doo“- proizvodna jedinica Ćićevac  proizvodi drvenu građu i elemente  za potrebe industrije nameštaja. Najveći deo proizvodnje plasira se inostranim kupcima. Naša najznačajnija strana tržišta su Kina, Arapski emirati.

Poslujemo na nekoliko sektora u oviru prerade :

  • Promet drveta i drvene rezane građe (pareni I sušeni bukovi elemeti I daska)
  • Proizvodnja i promet cepanog I potpalnog drveta (palate, kutije I vreće)
  • Proizvodnja i promet peleta

Fornet d.o.o. konsalting i usluge u šumarstvu

Fornet je konsalting kompanija osnovana 2005. godine, registrovana u Agenciji za privredne registre pod PIB-om 104145115 i Matičnim brojem 20098457. Čini je mreža eksperata koji imaju značajno iskustvo u radu u oblasti šumarstva, ruralnog razvoja i održivog gazdovanja prirodnim resursima. Fornet pruža usluge i podršku lokalnim, državnim i međunarodnim organizacijama i institucijama koje aktivno učestvuju u oblasti šumarstva i upravljanja prirodnim resursima. Iskustvom u radu i shvatanjem značaja izgradnje saradnje sa vladama i institucijama, uvek se zalažemo za promociju međuregionalne saradnje i prekogranične inicijative.