Referentna lista

Naša referentna lista obuhvata poslove sa sledećim institucijama u Srbiji i inostranstvu:

 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije - Uprava za šume
 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije - Sektor za razvoj sela
 • Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Crne Gore - Uprava za šume
 • JP "Vojvodinašume", ŠG Sombor
 • JP "Vojvodinašume", ŠG Pančevo
 • JP Nacionalni Park "Đerdap"
 • JP "Elektroprivreda Srbije", REIK "Kolubara"
 • Vodoprivredno preduzeće "Sava Šabac"
 • Opština Sombor - opštinska uprava
 • Lovačko udruženje "Bošnjace"
 • INDUFOR (Finska)
 • GTZ - Nemačka organizacija za tehničku saradnju
 • Opštinska Majdanpek – opštinska uprava
 • Udruženje domaćina "Vuk Karadžić"
 • Srpska pravoslavna crkva, Eparhija Braničevska

Fornet d.o.o. konsalting i usluge u šumarstvu

Fornet je konsalting kompanija osnovana 2005. godine, registrovana u Agenciji za privredne registre pod PIB-om 104145115 i Matičnim brojem 20098457. Čini je mreža eksperata koji imaju značajno iskustvo u radu u oblasti šumarstva, ruralnog razvoja i održivog gazdovanja prirodnim resursima. Fornet pruža usluge i podršku lokalnim, državnim i međunarodnim organizacijama i institucijama koje aktivno učestvuju u oblasti šumarstva i upravljanja prirodnim resursima. Iskustvom u radu i shvatanjem značaja izgradnje saradnje sa vladama i institucijama, uvek se zalažemo za promociju međuregionalne saradnje i prekogranične inicijative.