Gazdovanje šumama

Nakon donošenja Zakona o restituciji počeo je proces povraćaja imovine, između ostalog i manastirskih šuma Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi.

1. marta 2009. godine Fornet je potpisao ugovor sa braničevskom Eparhijom za gazdovanje šumama na ukupnoj površini od 6.500 ha.

5 avgusta 2009. godine potpisala ugovor o poslovnoj saradnji povodom gazdovanja šumama Srpske Pravoslavne crkve- dela šuma Eparhije valjevske na površini od 360,44 ha.Naredne godine potpisan je aneks Ugovora kojim se uvećava površina za 178 ha kojom kao ovlašćeni korisnik gazduje Fornet doo.

7 jula 2011. godine potpisan je ugovor o poslovnoj saradnji na gazdovanju šumama manastira „Jošanica“- SPC-e, eparhije šumadijske za površinu od 765,38 ha.

  • Zaova 110 ha
  • Nimnik 45 ha
  • Tuman 620 ha
  • Gornjak 770 ha
  • Vitovnica 1090 ha
  • Miljkovo 30 ha
  • Tomić 49 ha
  • Manasija 3794 ha
  • Sveta Petka 76 ha

Šume i šumsko zemljište manastirskih šuma Braničevske Eparhije prostiru se na dva šumsko-privredna područja i to Južno-Kučajsko i Severno-Kučajsko šumsko područje. Prostiru se na teritoriji opština : Malo Crniće, Veliko Gradište, Golubac, Žagubica, Petrovac, Svilajnac, Despotovac i Paraćin.

Fornet d.o.o. konsalting i usluge u šumarstvu

Fornet je konsalting kompanija osnovana 2005. godine, registrovana u Agenciji za privredne registre pod PIB-om 104145115 i Matičnim brojem 20098457. Čini je mreža eksperata koji imaju značajno iskustvo u radu u oblasti šumarstva, ruralnog razvoja i održivog gazdovanja prirodnim resursima. Fornet pruža usluge i podršku lokalnim, državnim i međunarodnim organizacijama i institucijama koje aktivno učestvuju u oblasti šumarstva i upravljanja prirodnim resursima. Iskustvom u radu i shvatanjem značaja izgradnje saradnje sa vladama i institucijama, uvek se zalažemo za promociju međuregionalne saradnje i prekogranične inicijative.